ถั่งเช่า ช่วยเสริม สมรรถภาพทางเพศ?

ถั่งเช่า ช่วยเสริม สมรรถภาพทางเพศ?

หากมีการพูดถึงสิ่งที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศแล้ว แน่นอนว่าคุณผู้ชายทั้งหลายต้องเงี่ยหูฟัง และตั้งตารอกันเลยทีเดียว เพราะปัญหานี้อาจเป็นปัญหาใหญ่ของท่านชายบางคนที่คิดว่าการซื้อหายาไวอากร้ามากิน อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว แต่หากมีสมุนไพรที่ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพในด้านนี้ ย่อมดีต่อสุขภาพมากกว่าแน่นอน

มีการพูดกันปากต่อปากว่า “ถั่งเช่า” ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ คำกล่าวนี้จริงหรือไม่?

จากการวิจัยของ Guo (1986) ได้ทำการทดลองให้ถั่งเช่ากับคนไข้ 22 คน โดยให้รับประทาน 3 กรัม/วัน ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ พบว่า 33% ของคนไข้ มีเชื้ออสุจิเพิ่มมากขึ้น, 29% ป้องกันการลดปริมาณของเชื้ออสุจิ (Guo YZ. (1986) J Modern Diagnostics Therapeutics. 1: 60-65)

Wan และคณะ(1998) ได้ทำสอบถั่งเช่ากับคนไข้ชาย 189 คน โดยรับประทาน 3 กรัม ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ พบว่าสามารถฟื้นฟูผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ 66.1% (Wan F, Guo Y, Deng X. (1998). Chinese Traditional Patented Med. 9: 29-31.)

Huang และคณะ(2004) วิจัยในหนูทดลองและมนุษย์ พบว่า ถั่งเช่า สามารถเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้ (Huang YL, Leu SF, Liu BC, Sheu CC, Huang BM. (2004). In vivo stimulatory effect of Cordyceps sinenis mycelium and its fractions on reproductive function in male mouse. Life Sci. 75:1051-1062.)

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยสนับสนุนว่า การรับประทานถั่งเช่า ทำให้มีความต้องการทางเพศสูงขึ้น และจำนวนสเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย จนถั่งเช่าได้ฉายาว่า “ยาไว้อากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย”

ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยออกมาแล้วอย่างนี้ คุณผู้ชายที่สนใจก็สามารถซื้อหาถั่งเช่า สมุนไพรไวอากร้า มารับประทานกันได้อย่างไม่ต้องกังวลอีกต่อไป